ewspia.eu ewspia.eu
Bartek 10.02.2021

Finanse

Gospodarka stoi dziś w obliczu poważnego zagrożenia. Zagrożenie to dotyczy głównie "zamrożonych" pieniędzy państwa. W interesie finansowym wielkich korporacji i osób prywatnych Sejm nakłada liczne ograniczenia na funkcjonowanie gospodarki. Pierwsze i najbardziej restrykcyjne to ograniczenia działalności dużych korporacji, trustów, spółek i innych podmiotów z sektora finansowego. Drugą najwyższą kategorią są ograniczenia dotyczące działalności drobnych akcjonariuszy lub jednoosobowych firm. Ponadto ustawa wprowadza kilka dodatkowych wymagań, które utrudniają prowadzenie dotychczasowej formy rozliczania dużych przedsiębiorstw. Wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania gospodarki i stabilności głosów akcjonariuszy.

Nowa forma rachunkowości, jaką jest "sprawozdanie finansowe", jest alternatywą dla statystyki działalności gospodarczej gospodarki i jest zwykle stosowana przez banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, urzędy skarbowe itp. Główny problem jest to, że nowa metoda księgowania nie jest rozwiązaniem dla każdego. Trudno jest również prowadzić ewidencję dużych kwot, transakcji i płatności. Również firmy z nieograniczonym budżetem mają problem z ich utrzymaniem. W rezultacie trudno jest dokładnie określić, komu należy się odszkodowanie lub komu nie przysługuje odszkodowanie. Problemy księgowe wynikające z przyjęcia zmian dotyczą również mniejszych firm i osób fizycznych.

Tagi: dużych, korporacji, ograniczenia, problem, trudno jest zmienić kształt ciał stałych gdyż, trudno gojące się rany domowe sposoby, trudno nie wierzyć w nic, trudności z oddychaniem, trudności synonim, trudno tak,